OBSTETRİK HEMORAJİLER YÖNETİMİ İÇİN TAZE KADAVRA DİSEKSİYON KURSU

 

ANA KONULAR

Retroperitoneal Alan Diseksiyonu

Uterus Kompresyon Sütürleri

Uterin Arter Ligasyonu

Hipogastrik Arter Ligasyonu