OBSTETRİK HEMORAJİLER YÖNETİMİ İÇİN TAZE KADAVRA DİSEKSİYON KURSU

Sempozyum Başkanı

Prof. Dr. Teksin Çırpan

Sekreter
Öğretim Gör. Dr. Çağdaş Şahin

 

Bilimsel Sekreterya İletişim

Öğretim Gör. Dr. Çağdaş Şahin
Tel: 0 532 4676106
E-mail: Cagdasdr@yahoo.com

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Teksin  ÇIRPAN
Öğr. Gör. Dr. Çağdaş  ŞAHİN

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. İsmail Mete İTİL
Prof. Dr. Teksin  ÇIRPAN
Öğr. Gör. Dr. Çağdaş  ŞAHİN