Bilimsel Program

Bilimsel Program

14.04.2022 - PERŞEMBE

8:30 - 9:00
SEMPOZYUM KAYIT
9:00 – 9:30
SEMPOZYUM AÇILIŞ
 
1. OTURUM
Oturum Başkanları:
9:30 - 9:45 
Dünya’da, Türkiye’de ve İzmir’de Obstetrik Hemorajiler ve Anne Ölümleri
 
9:45 – 10:00
Peri/Postpartum Hemorajilerde Tanım, Tanı, Sınıflama ve Etyoloji
 
10:00 – 10:15
Alt Genital Traktus Travmaları: Laserasyonlar (Serviks, Vajen, Perine) & Hematomlar
10:15 – 10:45
Tartışma
10:45 – 11:15
ARA
 
2. OTURUM
Oturum Başkanları:
11:15 – 11:30 
Üst Genital Traktus Travmaları: Uterus İnversiyonu, Uterus Rüptürü
11:30 – 11:45
Postpartum Uterus Atonisi:  Risk Faktörleri, Tıbbi ve Cerrahi Tedavi Seçenekleri ve Tedavi Seçimi
11:45 – 12:00
Uterus Atonisi’nde Tıbbi  Tedavi: I- Uterotonikler & II- Uterin Kompresyon (Bimanuel Masaj, Packing, Balon Tamponat)
12:00 – 12:30
Tartışma
12:30 – 13:30
ÖĞLE YEMEĞİ
 
3. OTURUM
Oturum Başkanları:
13:30 – 13:45
Uterus Atonisi’nde   Konservatif Cerrahi Tedavi - I:  Kompresyon (Packing, Balon Tamponat, Uterin Kompresyon Sütürleri)
13:45 – 14:00
Cerrahi Açıdan Topografik  Pelvik Anatomi
14:00 – 14:15
Uterus Atonisi’nde Radikal Cerrahi Tedavi: Peripartum Histerektomi
14:15 – 14:30
Uterus Atonisi’nde   Konservatif Cerrahi Tedavi - II:  Devaskülarizasyon  Teknikleri (Uterin Arter Ligasyonu, Hipogastrik Arter Ligasyonu)
14:30 – 15:00
Tartışma
15:00 – 15:30
ARA
 
4. OTURUM
Oturum Başkanları:
15:30 – 15:45
Obstetrik Hemorajilerde Tıbbi ve İntra/Post-Operatif Komplikasyonlar
15:45 – 16:00
Konjenital/Akkiz Koagülasyon Sistemi Bozukluklarından Kaynaklanan Obstetrik Hemorajilerde Kan/ Kan Ürünleri ve Hemostatik  Ürünlerin Kullanımı
16:00 – 16:15
Obstetrik Hemoraji’lerde Girişimsel Radyoloji: Devaskülarizasyon (Oklüzyon/Embolizasyon)
16:15 – 16:45
Tartışma

15.04.2022 - CUMA

 
5. OTURUM
Oturum Başkanları:
09:00 - 9:15
Plasenta İnvazyon ve Yerleşim Anomalilerinde Etyoloji, Risk Faktörleri, Tanı, Takip ve Doğum Zamanlaması
09:15 - 09:30
Sezaryen’de Uterus Kesisinin Sütürizasyon Tekniği Plasenta İnvazyon Anonamlileri İçin Bir Risk Faktörü mü?
09:30 - 09:45
Plasenta Previa’nın Eşlik Ettiği Plasenta İnvazyon Anomalilerinde Konservatif Yönetim
 
09:45 – 10:15
Tartışma
10:15 - 10:45
ARA
 
6. OTURUM 
Oturum Başkanları:
10:45 – 11:05
Plasenta Previa’nın Eşlik Ettiği Plasenta İnvazyon Anomalilerinde Radikal Cerrahi (Peri-Partum Histerektomi)
11:05 – 11:25
Plasenta Previa’nın Eşlik Ettiği Plasenta İnvazyon Anomalilerinde Uterus Koruyucu Cerrahi (İnvaze Sahanın Segmental Eksizyon/Rezeksiyonu)
11:25 – 12:00 
Tartışma
12:00 - 13:00
ÖĞLE YEMEĞİ
 
7. OTURUM
Oturum Başkanları:
13:00 - 13:15
Obstetrik Hemoraji Cerrahilerinde Aneljezi ve Anestezi
13:15 – 13:30
Obstetrik Hemorajilerde Şok ve Yönetimi 
13:30 – 13:45
Obstetrik Hemorajilerde Multidisipliner Yaklaşım, Müdahale Algoritması
13:45 – 14:15
Tartışma
14:15 – 14:45
ARA
14:45-15:45 8. OTURUM - SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
 
(Her bir sözel bildiri süresi yedi dakikadır)

 

15:45-16:00
ARA
 
9. OTURUM: OBSTETRİK HEMORAJİLERDE EBELİK
Oturum Başkanı:
16:00 – 16:15
Ebelik eğitiminde obstetrik hemorajinin yeri ve koruyucu yaklaşımlar
16:15 – 16:30
Doğum eyleminde yapılan uygulamaların postpartum hemorajilere etkisi
16:30 – 16:45
Obstetrik hemorajilerin yönetiminde kültürlerarası  uygulamalar
16:45 – 17:00
Tartışma
17:00 – 17:15
SEMPOZYUM KAPANIŞI

Etkinlik Tarihi 
14-15 Nisan 2022
 
İletişim:
Savaş TÜRKMEN
savas@motto.tc
 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc