Bilimsel Program

Bilimsel Program

14.04.2022 - PERŞEMBE

8:00 - 8:30
SEMPOZYUM KAYIT
8:30 – 9:00
SEMPOZYUM AÇILIŞ
 
1. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. İsmail Mete İTİL – Prof. Dr. Sermet Sağol
9:00 – 9:15
OBSTETRİK HEMORAJİLERDE EPİDEMİYOLOJİ: Dünya, Türkiye ve İzmir Verileri (İl Sağlık Müdürlüğü)
Uz. Dr. Mustafa ÖZÇINAR
9:15 - 9:30 
OBSTETRİK HEMORAJİLER: Tanım, Tanı, Risk Faktörleri & Etyoloji
Doç. Dr. Ali AKDEMİR
9:30 – 9:45
MEDİKAL TEDAVİ: Uterotonik İlaçların Kullanımı
Dr. Öğr. Üyesi. Sabahattin Anıl ARI
9:45 – 10:00 MEDİKAL TEDAVİ: Hemostatik İlaçlar, Kan ve Kan Ürünlerinin Kullanımı
Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN
10:00 – 10:15
Tartışma
10:15 – 10:30
ARA
 
2. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fuat AKERCAN – Prof. Dr. Erbil Doğan
10:30 – 10:45 
KONSERVATİF METODLAR: Uterin Masaj, Balon Tamponat ve ‘Packing’ Uygulamaları
Op. Dr. Mehmet DEMİR
10:45 – 11:00
KONSERVATİF CERRAHİ: Uterus Kompresyon Sütürleri
Op. Dr. Didem Gül SARITAŞ
11:00 – 11:15
KONSERVATİF CERRAHİ: Uterin Devaskülarizasyon: Uterin & Overyan & Hipogastrik Arter Ligasyonu
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN
11:15 – 11:30
RADİKAL CERRAHİ: Peri/Postpartum Histerektomi: Teknik ve Komplikasyonlar
Prof. Dr. Coşan TEREK
11:30 – 11:45 Tartışma
11:45 – 12:00
ARA
 
3. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydın ÖZSARAN – Prof. Dr. Erol TAVMERGEN
12:00 – 12:15
UTERİN ATONİ: Tanı, Etyoloji ve Tedavi Seçenekleri
Doç. Dr. Ali AKDEMİR
12:15 – 12:30
ALT GENİTAL TRAKTUS TRAVMALARI: Laserasyonlar (Serviks, Vajen, Perine) & Vulva-Vajen Hematomları (İnfra/Supralevatoral)
Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN 
12:30 – 12:45
UTERİN RÜPTÜR & RETROPERİTONEAL HEMATOMLAR: Tanı, Etyoloji ve Tedavi Seçenekleri
Doç. Dr. Nuri YILDIRIM
12:45 – 13:00
UTERİN İNVERSIYON: Tanı, Etyoloji ve Tedavi Seçenekleri
Doç. Dr. Egemen ERTAŞ
13:00 – 13:15
Tartışma
13:15 – 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
  4. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mert KAZANDI - Prof. Dr. Fatih ŞENDAĞ - Doç. Dr. Özgür YENİEL
14:00 – 14:15              
ABLASYO PLASENTA & PLASENTA PREVİA: Tanı, Etyoloji ve Tedavi Seçenekleri
Doç. Dr. Levent AKMAN  
14:15 – 14:30 
OBSTETRİK HEMORAJİLER: Tıbbi & Cerrahi Komplikasyonlar ve Yönetimleri
Op. Dr. Yunus İLHAN
14:30 – 14:45
OBSTETRİK HEMORAJİ CERRAHİSİNDE ANESTEZİ
Öğ. Gör. Dr. Asuman SARGIN
14:45 – 15:00
OBSTETRİK HEMORAJİLERDE   ŞOK ve YÖNETİM
Doç. Dr. İlkben GÜNÜŞEN
15:00 – 15:15 Tartışma
 
5. OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sait YÜCEBİLGİN – Prof. Dr. Serdar ÖZŞENER - Doç. Dr. Mete ERGENOĞLU
15:30 – 15:45
PLASENTA YERLEŞİM ve İNVAZYON ANOMALİLERİ: Tanı, Etyoloji & Risk  Faktörleri, Takip ve Doğum Zamanlaması
Op. Dr. Alkım Gülşah ŞAHİNGÖZ YILDIRIM
15:45 – 16:00
PLASENTA İNVAZYON ANOMALİLERİ: Konservatif Yönetim: Plasenta In Situ
Op. Dr. Ceren SANCAR
16:00 – 16:15
PLASENTA İNVAZYON ANOMALİLERİ: Radikal Cerrahi (Peri-Partum Histerektomi)
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN
16:15 – 16:30
PLASENTA İNVAZYON ANOMALİLERİ: Uterus Koruyucu Cerrahi (Segmental Rezeksiyon)
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN
16:30 – 16:45 Tartışma
  6. OTURUM
17:00 - 17:30
PANEL: 
OBSTETRIK HEMORAJILER: Tedavi Seçeneklerine  Genel Bakış & Tedavi   
Algoritması, Multidisipliner Yönetim, Hasta Transferi
Panelistler: Prof. Dr. İsmail Mete İTİL, Prof. Dr. Sait YÜCEBİLGİN, Prof. Dr. Sermet SAĞOL, Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN, Prof. Dr. Coşan TEREK, Doç. Dr. Ali AKDEMİR, Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN 

15.04.2022 - CUMA

 
7. OTURUM
CERRAHI VİDEOLAR - SÖZEL BİLDİRİLER
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN, Prof. Dr. Coşan TEREK, Prof Dr. Murat ULUKUŞ, Doç. Dr. Ali AKDEMİR, Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN
09:00 - 10:30
VIDEO SUNUM:
1. Op. Dr. Didem Gül SARITAŞ
2. Op. Dr. Mehmet DEMİR
3. Op. Dr. Tuğçe SIRMA
4. Op. Dr. Yunus İLHAN
5. Op. Dr. Güler Pınar ÖZEREN
10:30 – 11:00
Tartışma
11:00 - 11:15
ARA
 
8. OTURUM 
OBSTETRİK HEMORAJİLERDE EBELİK
Oturum Başkanları: Prof Dr. Murat ULUKUŞ, Prof Dr. Neriman SOĞUKPINAR
11:15 – 11:30
Ebelik Eğitiminde Obstetrik Hemorajiler: Uluslararası Ebelik Meslek Örgütlerinin Önerileri
Dr. Öğr. Üyesi Aytül HADIMLI
11:30 – 11:45
Postpartum Hemoraji Sonrası Maternal Ruhsal Ebelik Bakımı
Ar. Gör. Dr. Zehra BAYKAL AKMEŞE
11:45 - 12:00
Doğum Eyleminde Yapılan Uygulamaların Postpartum Hemorajilere Etkisi
Hemşire Ayşe EMİNOV
12:00 - 12:15
Tartışma
12:15-12:30 KAPANIŞ
09:00 - 12:45 TAZE KADAVRA ANATOMİ KURSU
 
Prof. Dr. Teksin ÇIRPAN, Prof. Dr. Coşan TEREK, Doç. Dr. Ali AKDEMİR, Doç. Dr. Çağdaş ŞAHİN

Etkinlik Tarihi 
14-15 Nisan 2022
 
İletişim:
Savaş TÜRKMEN
savas@motto.tc
 
MOTTO TURİZM
www.motto.tc